Back to top

Zgodovina Starega vzhoda - začetek predavanj

Pedagoški proces pri predmetu Zgodovina Starega vzhoda se začne v petek, dne 12. 10. 2018.