Back to top

Obvestilo za II. stopnjo - preverjanje podobnosti vsebine zaključnega dela

Spoštovani,

 

s 1. 10. 2018 začne veljati nov Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje, v katerem je na novo opredeljen postopek oddaje magistrskega dela.

Pravilnik predvideva preverjanje zaključnih del s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine (plagiatorstva).  Preverjanje se opravi pred prijavo na zagovor.

Pravilnik se nahaja na spodnji povezavi:

 

Na voljo so tudi kratka navodila za študente za oddajo elektronskih oblik zaključnih del v VIS.

 

V pomoč pa pošiljamo še povezave na daljša navodila za oddajo elektronskih oblik zaključnih del za študente, študijske referate ter (so)mentorje, ki jih je pripravila UL:

 

Želela bi vas opozoriti, da pri načrtovanju termina oddaje magistrske naloge upoštevate tudi čas, ki je potreben za preverjanje. To bo zlasti pomembno za tiste, ki boste zaključevali v mesecu septembru 2019. Imejte vsaj mesec dni časovne rezerve!

Oddelčni pravilnik za magistrsko delo bo v kratkem osvežen. Vsekakor pa ostajajo v oddelčnem pravilniku veljavi roki za prijavo zagovora. Zaradi omenjene novosti je izjemoma podaljšan rok v oktobru 2018, in sicer prijave za novembrske zagovore sprejemamo do 25. 10. 2018.

 

Pri pisanju naloge bodite pozorni, da upoštevate naslov, ki je bil predhodno potrjen na kolegiju predstojnika. Sprememba naslova je možna zgolj s prošnjo na kolegij predstojnika.

 

Lep pozdrav,

tajništvo