Back to top

Arheologija zgodnjega srednjega veka 1 - Ogled zgodnjekrščanskega centra

Za ogled zgodnjekrščanskega centra pri šoli Majde Vrhovnik se dobimo pred vhodom v arheološki park v torek, 9. 10. 2018, ob 14h.