Back to top

Knjižnica ob petkih

Zaradi dolgoročnih delovnih obveznosti v okviru OHK, bo knjižnica ob petkih odprta od 11. do 14. ure.

Morebitne občasne spremembe urnika bodo objavljene sproti.