Back to top

SO: Izpiti 2018/19

Pozdravljeni!

Še malo in bo tu novo leto, s tem pa tudi prvo izpitno obdobje. Zato par napotkov.

Izpitni roki pri posameznih predmetih za študijsko leto 2018/19 so razvidni v VIS-u.

Za to, da se k izpitu ne morete prijaviti, je lahko več razlogov:

  • Opravljene obveznosti pri predmetu niso vpisane (obrnite se na profesorja)
  • Imate neporavnan račun za izpit, terenske vaje, … (obrnite se na tajništvo)

Da se boste lahko k izpitu prijavili pravočasno, prosim upoštevajte, da se računi razknjižijo v 2 delovnih dneh od plačila. Dokler račun ni razknjižen, tudi prijava ni mogoča. Pri plačilu bodite pozorni, da je naveden pravilen sklic. Naslovnik ni pomemben (za vas račun lahko poravna tudi druga oseba).

  • Predmet je v indeks vpisan pod starim imenom – možno pri študentih, ki pavzirajo (obrnite se na tajništvo)

 

Pri prijavi in odjavi na izpit bodite zlasti pozorni na 18. člen Pravilnika o izpitnem redu:

»Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred razpisanim rokom izpita. Študent se lahko odjavi od izpita najkasneje do poldneva (do 12h) dan pred izpitom

(V praksi to pomeni, da če je izpit razpisan za 22. januar, je zadnji dan za prijavo 22 – 5 = 17. januar)

Celoten pravilnik je dostopen na:

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Pravilniki_m...

 

Študenti, ki pavzirajo ali ponavljajo, k izpitom lahko pristopajo že v zimskem izpitnem obdobju (ne glede na to, v katerem semestru so predmet poslušali).
 

Želimo vam prijeten zaključek leta in uspešno opravljanje izpitov!

Tajništvo