Back to top

V veljavi je nov Oddelčni Pravilnik o magistrskem delu in zaključku drugostopenjskega študija geografije

V veljavi je nov Pravilnik o magistrskem delu in zaključku drugostopenjskega študija geografije ...

Pozdravljeni.

 

Na novembrskem Kolegiju predstojnice je bil sprejet dopolnjen Pravilnik o magistrskem delu in zaključku drugostopenjskega študija geografije. Do sprememb je prišlo predvsem zaradi novosti povezanih z oddajo magistrskega dela preko VIS oziroma preverjanja prodobnosti vsebine ter zaradi posledičnih sprememb fakultetnega Pravilnika.

 

Ključne vsebinske novosti so:

- opredeljene so obveznosti študentov na pedagoški smeri v primeru izbora teme magistrskega dela iz področja, ki ga niso ustrezno absolvirali v času študija;

- pogoji za mentorja oziroma somentorja magistrskega dela so povzeti po aktualnem fakultetnem Pravilniku;

- zaradi postopka preverjanja podobnosti vsebine v visokošolskem informacijskem sistemu je dodan postopek, ki ga je potrebno izvesti pred preverjanjem enakosti vsebine – v ta namen je bil oblikovan nov obrazec;

- postopek oddaje magistrskega dela in prijave na njegov zagovor je poenoten s fakultetnim Pravilnikom;

- vse priloge (to je obrazci in usmeritve) so prenovljeni in so v skladu s fakultetnim Pravilnikom.

 

Pravilnik in priloge najdete:

- v e-učilnici GE2 Magistrsko delo/praktično usposabljanje: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=3879

- v kratkem tudi na spletni strani Oddelka za geografijo - Študij - Magistrski študij - Magistrsko delo: http://geo.ff.uni-lj.si/studij/magistrski_studij/magistrsko_delo

 

In pa še nasvet: z oddajo magistrskega dela začnite dovolj kmalu, da bo dovolj časa za vse postopke, sploh če se bo kje kaj zapletlo.

Na začetku poletnega semestra bomo imeli svet 2. letnika 2. stopnje, na katerem bomo podrobneje obravnavali vse novosti.

V primeru vprašanj sem vam z veseljem na voljo (najbolje kar preko foruma v e-učilnici).

 

Lepo vas pozdravljam, Simon K.