Back to top

doc. dr. M. Črešnar - odpoved pedagoškega procesa

Doc. dr. M. Črešnar obvešča, da pedagoški proces pri predmetih AR2 AKO 1 in 2 v torek, dne 8. 1. 2019, zaradi bolezni odpade. Nadomestna predavanja bodo potekala v ponedeljek, dne 14. 1. 2019 od 10.00 do 13.00 v sejni sobi.