Back to top

Znanstveni simpozij Oživljeni Vodnik

Ob 200. obletnici smrti Valentina Vodnika prireja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Oddelkom za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani enodnevni interdisciplinarni znanstveni simpozij z naslovom Oživljeni Vodnik, ki bo 31. januarja 2019 potekal v Ljubljani, v Prešernovi dvorani na Novem trgu 4 ter na Vodnikovi domačiji.

Program simpozija:

 

8.30–9.00 Registracija

9.00–9.30 Pozdravni nagovori

 

Predavanja

Vodi Marijan Dović

9.30–10.00 Martina Orožen: Vodnikov KERSHANSKI NAVUK SA ILIRSKE DESHELE.

Jezikovna norma in način ubesedovanja

10.00–10.15 Marko Snoj: O priimku Vodnik

10.15–10.30 Boris Golec: Rod in družinske razmere Valentina Vodnika

10.30–10.45 Luka Vidmar: Vodnik kot pridigar

10.45–11.10 Razprava

11.10–11.30 Odmor

Vodi Luka Vidmar

11.30–11.45 Igor Grdina: Valentin Vodnik med monološko in dialoško strukturo

 v slovenski literaturi

11.45–12.00 Marijan Dović: »Pervi slovenski pesnik« in slovenski pesniški kulti

12.00–12.15 Matej Hriberšek: Antika v Vodnikovem življenju in delu

12.15–12.30 Borut S. Pogačnik: »…dovolj je pisave, ki o meni govori!” Poskus

 psihološkega portreta Valentina Vodnika na temelju njegove pisave

12.30–12.50 Razprava

 

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65

Vodi Marko Jesenšek

15.00–15.15 Monika Kalin Golob: Valentin Vodnik: predhodnik, in ne

začetnik novinarskega stila

15.15–15.30 Blanka Bošnjak: Valentin Vodnik kot publicist in urednik

15.30–15.45 Peter Mikša: »Na Vršac mi stopi in sedi«. Valentin Vodnik pod Triglavom

15.45–16.00 Razprava

16.00–16.15 Odmor

Vodi Monika Kalin Golob

16.15–16.30 Irena Orel: Vodnik kot pisec jezikovnih učbenikov v slovenščini

16.30–16.45 Marko Jesenšek: Valentin Vodnik in Janez Nepomuk Primic

16.45–17.00 Andreja Legan Ravnikar: Valentin Vodnik kot leksikograf

17.00–17.15 Razprava

17.15–17.30 Zaključna beseda

17.30–18.30 Vodstvo po Vodnikovi domačiji

18.30–19.30 Gledališka predstava: Ljubljanski vodnik našel Vodnika

 

Program Vodnikovega leta 2019

Slike: