Back to top

ZG: Zagovor doktorske disertacije

Kraj: Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

Lokacija: Modra soba

Oddelek: geografija

Datum: torek, 26. 2. 2019

Ura in prostor: ob 14:00 v Modri sobi (5. nad.) Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2.

Naslov doktorske disertacije: Optimalna velikost Ljubljane z vidika trajnostnega prostorskega razvoja Slovenije

Mentor: red. prof. dr. Dejan Rebernik