Back to top

Doktorski seminar 15.3.2019

V petek, 15.3.2019 bo ob 9.30 uri v predavalnici 232 potekal doktorski seminar. V okvirju seminarja bosta Erik Logar in Nejc Bobovnik predstavila dispoziciji njunih doktorskih disertacij.

 

Erik Logar: Znamčenje območij kot pristop k razvoju slovenskega podeželja (mentorica: Irma Potočnik Slavič)

V znamčenju prostora (ang. place branding) raziskovalci različnih ved prepoznavajo enega od načinov razvoja območij (prim. podeželja, mest, pokrajin, občin, turističnih območij). V predstavitvi osnutka dispozicije doktorske disertacije bodo osvetljena glavna teoretska in terminološka izhodišča za proučevanje znamčenja prostora. Predstavljena bodo štiri vodilna raziskovalna vprašanja, ki usmerjajo oblikovanje raziskovalnih ciljev, izbor metod in nakazujejo obliko raziskovalnih rezultatov. Po krajši uvodni predstavitvi bo priložnost za razpravo o pristopu k raziskovanju znamčenja prostora. 

 

Nejc Bobovnik: Ekološki odtis slovenskih regij (mentorica: Katja Vintar Mally)

Ekološki odtis je okoljski kazalec, ki primerja razpoložljivo količino okoljskih virov (razpoložljive kopenske in vodne površine) s količino porabe teh virov. Ključna sestavna dela kazalca sta tako ekološki odtis in biokapaciteta. Oba kazalca sta izražena v površinskih enotah imenovanih globalni hektarji, ki predstavljajo s produktivnostjo obtežene hektarje. Zaradi enotne merske enote je omogočena primerjava med biokapaciteto in ekološkim odtisom nekega območja, ki se tako izrazi kot ekološki primanjkljaj ali presežek. Običajno se ekološki odtis izračunava na ravni držav, vse bolj pa se uveljavljajo tudi pristopi na nižjih prostorskih ravneh. Najbolj pogosti so izračuni za mesta, v svetovnem merilu pa še ne obstaja celovit izračun, ki bi obsegal vse regije določene države.