Back to top

AR1 Arheologija okolja - izpit

Pri predmetu AR1 Arheologija okolja (doc. dr. I. Debeljak) sta razpisana dodatna izpitna roka, in sicer dne 15. 3. in 29. 3. 2019.