Back to top

5. ali 6. opravljanje izpita (za študente 1. in 2. stopnje)

Ponovno opozarjamo na spremenjena določila glede maksimalnega števila opravljanj izpitov (122. člen Statuta UL).

 

Študent ima za predmete, vpisane v študijskem letu 2017/18 ali kasneje, na voljo štiri opravljanja izpita, za predmete, vpisane v študijskem letu 2016/17 ali prej, pa pet opravljanj izpita. Na posebno prošnjo lahko Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje študentu dovoli še eno opravljanje izpita pri vsakem predmetu.

Četrto, peto ali šesto opravljanje izpita je komisijsko in ga je potrebno (ne glede na status) plačati.

 

Primer: študent, ki je v študijskem letu 2017/2018 vpisan v 3. letnik ali pavzira po 2. letniku ali ponavlja 2. letnik, opravlja izpite iz 2. letnika v skladu s starim Statutom UL (jih lahko opravlja 6 krat), vpisani v 3. letnik pa izpite 3. letnika opravlja v skladu z novim Statutom UL (jih lahko opravlja 5 krat).