Back to top

Poletna šola GEOREGNET v Ljubljani

Oddelek za geografijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani organizira poletno šolo CEEPUS mreže GEOREGNET z naslovom Trajnostna raba regionalnih virov
Poletna šola bo potekala od 30. junija do 12. julija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Oddelek za geografijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani organizira poletno šolo CEEPUS mreže GEOREGNET z naslovom Trajnostna raba regionalnih virov. 
Poletna šola bo potekala od 30. junija do 12. julija na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Na poletno šolo so vabljeni tudi študenti slovenskih univerz. Prednost pri prijavi imajo študenti magistrskega študija geografije. Program poletne šole je ovrednoten s 5 ECTS kreditnimi točkami (lahko jih uveljavljate kot zunanji izbirni predmet). 

Slovenski študenti so upravičeni do:

  • brezplačne šolnine (12 dni predavanj, seminarjev, praktičnega in terenskega dela),
  • brezplačne udeležbe na dveh enodnevnih ekskurzijah;

Prijave sprejemamo na e-naslovu: bostjan.rogelj@ff.uni-lj.si.

Prijava mora vključevati: življenjepis ter motivacijsko pismo.

Rok za prijave je: 15. Junij 2019

Več informacij:

 

Slike: