Back to top

Fizična geografija - rezultati izpita 6.6.2019

FIZIČNA GEOGRAFIJA I. - rezultati izpita 6.6.2019
Ocena je sestavljena iz obeh delov izpita  (po 50 %).
*Maks. število točk  je 40.      
Številka Geom - točk Klima-točk Skupaj točk Končna ocena
         
18120552 10,0 0,5 10,5 5
18160439 13,0 13,5 26,5 6
18160539 16,5 12,5 29,0 8
18160683 14,0 3,5 17,5 5
18170010 11,5 9,5 21,0 5
18170393 odj     odj
18170537 13,0 7,0 20,0 5
18170560 12,5 6,5 19,0 5
18170562 14,5 11,0 25,5 6
18170586 6,0 2,0 8,0 5
18170677 14,0 14,0 28,0 8
18170972 12,0 7,5 19,5 5
18170973 7,5 4,5 12,0 5
18170981 17,5 6,5 24,0 6
18180570 10,0 14,0 24,0 6
18180590 16,5 11,0 27,5 7
18180592 14,0 7,5 21,5 5
18180923 5,0 1,0 6,0 5
         
Do 23,5 točke = 5      
24,0 - 26,5 = 6      
27,0 - 29,5 = 7      
30,0 - 33,5 = 8      
34,0 - 36,5 = 9      
37,0 - 40,0 = 10