Back to top

Geomorfologija - rezultati izpita 1.7.2019

Številka Izpit točk Ocena izpita
18180562 9,5 5
18180563 24,0 6
18181066 10,5 5
18180567 36,0 10
18181068 15,0 5
18180572 6,0 5
18180573 31,5 8
18181071 20,5 5
18170973 NI NI
18181165 25,0 6
18180587 13,0 5
18180588 19,0 5
18180589 13,0 5
18180590 16,5 5
18180591 27,0 7
18181171 26,0 6
18180592 20,0 5
18170393 11,5 5
18180593 7,5 5
     
* Maksimalno število točk je 40.
Ocene izpita:    
0-23,5 točk  = 5    
24,0-26,5 točk = 6  
27,0-29,5 točk = 7  
30,0-32,5 točk = 8  
33,0-35,0 točk = 9  
35,5 in več točk = 10