Back to top

Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2019/2020

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete (CPI) je izdal katalog Programov profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2019/2020. Za zaposlene v šolstvu so pripravili 26 izobraževalnih programov različnih strokovnih področij. Poleg omenjenih programov so objavljeni tudi razpisi za vpise v programe izpopolnjevanja: Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah (PAI), Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol (VIŠ), Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK) in Študijski program strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade (TOLM).

Letošnja novost je organizacija jezikovnih tečajev iz skupno 30 klasičnih in modernih jezikov, ki jo je Center prevzel od Službe za ekonomsko-pravne zadeve in tržne programe. Tako so v eni službi sedaj povezani organizacija jezikovnih tečajev in izpiti iz tujih jezikov. Slednji so namenjeni kandidatom z vsaj osnovnim znanjem tujega jezika, ki potrebujejo potrdilo o znanju tujega jezika za zasebne ali uradne namene.

 

Vsebino kataloga si lahko ogledate na tej povezavi.

Slike: