Back to top

Geomorfologija - rezultati izpita 21.8.2019

GEOMORFOLOGIJA (rezultati izpita 21.8.2019)
         
Številka Izpit točk Ocena izpita    
18140140 33,0 9    
18180588 31,0 8    
18170981 29,0 7    
18181068 27,5 7    
18170393 11,5 5    
18180562 20,0 5    
18180587 21,0 5    
         
* Maksimalno število točk je 40.    
Ocene izpita:        
0-23,5 točk  = 5      
24,0-26,5 točk = 6      
27,0-29,5 točk = 7      
30,0-32,5 točk = 8      
33,0-35,0 točk = 9      
35,5 in več točk = 10