Back to top

Naknadni razpis za študijsko izmenjavo Erasmus+ LETNI SEMESTER 2019-2020

Naknadni razpis za študijsko izmenjavo Erasmus+ 2019-2020

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2019/2020 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do četrtka 10. 10. 2019 v natisnjeni obliki oddate ocenjene in podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF.

Prijava je možna izključno za letni semester 2019/2020.

  • prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena).
  • dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
  • motivacijsko pismo v tujem jeziku, v katerem se imate namen sporazumevati na izmenjavi, na najmanj eni in največ dveh straneh.

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij

Prijave preko drugih oddelkov niso mogoče.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

*V okviru brexita brez dogovora izvedba in financiranje izmenjave v Veliki Britaniji ne bo možna

** Preverite spletne strani oddelkov za morebitne dodatne pogoje.