Back to top

Razpisi za prosta delovna mesta na MOP

Razpisi na MOP, ki so primerni za geografe.

Povezavi do aktualnih razpisov na MOP:

https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/visji-svetovalec-v-oddelku-za-podnebne-spremembe-v-sektorju-za-okolje-in-podnebne-spremembe-v-direktoratu-za-okolje-sifra-dm1675/ 

 

https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/visji-svetovalec-v-direktoratu-za-okolje-v-sektorju-za-okolje-in-podnebne-spremembe-v-oddelku-za-podnebne-spremembe-sifre-dm-9057/ 

V obeh primerih gre za delovno mesto višjega svetovalca z zahtevano delovno dobo 4 let, vendar se v primeru VII. stopnje izobrazbe pogoj zniža za tretjino (na 2 leti in 8 mesecev), šteje pa tudi delovna doba študentskega dela (po principu preračuna opravljenih delovnih ur na 40-urni delovni teden), v kolikor se vlogi priloži potrdilo delodajalca o vsebini in zahtevnosti opravljenega študentskega dela (primerno za tiste, ki so na štud. napotnico že delali na GIS, GURS, ipd.)