Back to top

Navodila za zagovor diplomskega dela

Pred zagovorom diplomskega dela morate storiti naslednje:

 1. Mentor naj v tajništvo po e-pošti sporoči, da je diplomsko delo vsebinsko ustrezno in primerno za zagovor.
 2. V knjižnici opravite tehnični pregled.
 3. V tajništvo sporočite, da se želite prijaviti na zagovor diplomskega dela. Tajništvo preveri izpolnjevanje pogojev za pristop k zagovoru diplomskega dela (pregled opravljenih izpitov; preveri, če je bil v knjižnici opravljen tehnični pregled; preveri, če je mentor po e-pošti podal soglasje za pristop k zagovoru diplomskega dela).
 4. Sledi oddaja diplomske naloge v VIS oz. preverjanje podobnosti vsebine diplomskega dela.
 5. Ko mentor v VISu odobri ustreznost diplomske naloge, se nadaljuje postopek organizacije zagovora. V tajništvo morate prinesti naslednje dokumente:

  Fileobrazec_st._2_-_izjava_mentorja-ice_o_ustreznosti_diplomskega_dela_docx.docx

  Fileobrazec_st._3_-_prijava_zagovora_diplomskega_dela.docx

  Fileobrazec_st._4_-_izjava_studenta-tke_ob_oddaji_zaklj_dela_slo_in_eng.docx

   

 6. Ko so vsi dokumenti v tajništvu, se začne postopek organizacije zagovora (termin, člani komisije).