Back to top

Predavanje dr. Klare Hrvatin: Umetniška gibanja, ki so oblikovala japonsko povojno umetnost

30. oktober 2019 ob 17:00 v predavalnici 08 (EARL, FDV)

CIKLUS JAVNIH PREDAVANJ V SODELOVANJU Z EARL-om (RAZISKOVALNIM SREDIŠČEM ZA VZHODNO AZIJO, FDV)

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) z japonskim, kitajskim, korejskim in tajvanskim kotičkom je rezultat skupnih prizadevanj FF in FDV, da s pomočjo partnerskih institucij v Vzhodni Aziji zagotovimo široko dostopnost virov, informacij in povezav s to regijo. V letu 2019 bodo ob stoletnici UL sodelavci Oddelka za azijske študije skupaj z gosti  pripravili ciklus mesečnih javnih predavanj o različnih političnih, ekonomskih, družbenih, kulturnih in idejnih vprašanjih sodobne Vzhodne Azije.

 

30. oktober 2019:

Klara Hrvatin

Umetniška gibanja, ki so oblikovala japonsko povojno umetnost

Čeprav so bila področja povojne japonske umetnosti in umetniških gibanj še pred desetletjem neraziskana, so na začetku 21. stoletja pritegnila pozornost številnih kustosov in umetniških kritikov. Predavanje bo ponudilo vpogled v heterogena umetniška stremljenja povojne japonske umetnosti, ki so vsaka na svoj način odražala družbene smernice takratnega časa. Obenem bo vodilo do razmisleka o njihovih vplivih na današnjo japonsko umetnost.

 

The art movements that shaped Japanese post-war art

The previously neglected fields of post-war Japanese art and art movements started to attract the attention of art critics and others at the beginning of the 21st century. The presentation will give an insight into the heterogeneous artistic aspirations of Japanese post-war art, which reflected the social guidelines of the time. At the same time, it will reflect on their continuing influences on today's Japanese art.

Slike: