Back to top

Predavanje doc. dr. Nataša VISOČNIK GERŽELJ: Priseljevanje na Japonskem: pomanjkanje delovne sile in družbene spremembe

Sreda, 6.11.2019, ob 17.00  v predavalnici 08 (EARL, FDV)

CIKLUS JAVNIH PREDAVANJ V SODELOVANJU Z EARL-om (RAZISKOVALNIM SREDIŠČEM ZA VZHODNO AZIJO, FDV)

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) z japonskim, kitajskim, korejskim in tajvanskim kotičkom je rezultat skupnih prizadevanj FF in FDV, da s pomočjo partnerskih institucij v Vzhodni Aziji zagotovimo široko dostopnost virov, informacij in povezav s to regijo. V letu 2019 bodo ob stoletnici UL sodelavci Oddelka za azijske študije skupaj z gosti  pripravili ciklus mesečnih javnih predavanj o različnih političnih, ekonomskih, družbenih, kulturnih in idejnih vprašanjih sodobne Vzhodne Azije.

 

6.november 2019, ob 17.00

 

 

doc. dr. Nataša VISOČNIK GERŽELJ

Priseljevanje na Japonskem: pomanjkanje delovne sile in družbene spremembe

Japonska je ena izmed držav, kjer se prebivalstvo stara najhitreje, napovedi za prihodnost pa kažejo podoben trend. Posledično se število prebivalstva zmanjšuje, hkrati pa se povečuje pomanjkanje delovne sile, kar prinaša številne probleme. Kljub temu, da se Japonska s pomanjkanjem delovne sile srečuje že nekaj desetletij, te težave še vedno rešuje precej neuspešno, tako politika kot družba se odprtemu dialogu o rešitvah izogibata v velikem loku. Zaradi nekajdesetletnega prešibkega pritoka delovne sile in številnih neuspešnih poskusov ter posledično vedno večjega pritiska delovnega trga se je bila japonska vlada v letu 2018 prisiljena spopasti s težavo in zrahljati nepropustno emigracijsko politiko. V prispevku tako spoznamo ozadje japonske zaprtosti pred tujo delovno silo in najrazličnejše rešitve, ki jih je država poskušala uvesti v zadnjih nekaj desetletjih.