Back to top

Predavanje dr. Chikako Shigemori Bučar: Najstarejše japonske razglednice v Sloveniji

20. novembra 2019 ob 17:00 v predavalnici 08 (EARL, FDV)

20. novembra 2019 ob 17:00 v predavalnici 08 (EARL, FDV).

dr. Chikako Shigemori Bučar:

Najstarejše japonske razglednice v Sloveniji

V okviru raziskave »Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji« smo v teh letih identificirali stare japonske razglednice, ki so danes arhivirane v različnih institucijah po Sloveniji (Shigemori Bučar 2016, 2017). Za razglednice, ki jih danes hranijo v NUK-u, pa trenutno ni nobenih dodatnih podatkov (kdo jih je kupil in nekatere poslal iz Vzhodne Azije, kdo in do kdaj jih je hranil in kdaj predal v arhiv NUK idr.). Sedem izmed 16 razglednic je bilo dejansko uporabljenih v korespondenci leta 1899. Med raziskovanjem v vzhodnoazijskem in avstro-ogrskem zgodovinskem kontekstu v zvezi z drugimi identificiranimi razglednicami in v sodelovanju s strokovnjaki japonologi za obdobje od konca 19. stoletja do prvih desetletij 20. stoletja (japonsko obdobje Meiji) počasi postaja jasno, kdo je bil uporabnik teh razglednic in v kakšnem kontekstu so bile uporabljene. Na predavanju bo predstavljena zgodovina izmenjave med Vzhodno Azijo in Srednjo Evropo v »času razglednic«, s posebnim ozirom na Slovence, ki so poznali Vzhodno Azijo in delovali kot kulturni posredniki.