Back to top

Predavanje dr. Maje Veselič: Transformacije tajvanskega in japonskega budizma skozi pomoč ob naravnih nesrečah

11. december 2019, EARL, FDV, soba 08

11. december 2019:

Maja Veselič

Transformacije tajvanskega in japonskega budizma skozi pomoč ob naravnih nesrečah

Predavanje obravnava razvoj družbeno angažiranega budizma na Tajvanu in Japonskem v zadnjih dveh desetletjih, in sicer na primeru sodelovanja budističnih organizacij pri pomoči in obnovi po naravnih in drugih nesrečah. Izsledki analize kažejo, kako so tovrstne dejavnosti privedle do redefinicije odnosa med religijo in državo v omenjenih družbah ter hkrati spodbudile nove premisleke o tem, kaj pomeni biti budist/prakticirati budizem v sodobnem svetu.

 

Transforming Buddhist organisations through disaster relief in Taiwan and Japan

This lecture will discuss the recent developments of socially engaged Buddhism in Taiwan and Japan through an examination of the activities of Buddhist organisations in disaster relief and recovery over the past two decades. Research findings show that such activities have resulted in the redefinition of the relationship between the state and religions in both societies, while also encouraging new reflections on what it means to be a Buddhist or to practice Buddhism in the contemporary world.

 

Slike: