Back to top

Študijske izmenjave s konzorciji univerz AEN, MAUI, REARI-RJ

Objavljen je razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2020 -- 2021 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Objavljen je razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2020 - 21 s konzorciji univerz AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) in REARI-RJ (Brazilija).

Rok za prijavo je 10.2.2020. Razpis je objavljen tudi na spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.

Prijave zbiramo v Službi za mednarodno sodelovanje UL.

Več informacij lahko študenti najdejo na spletnih straneh:

AEN http://www.aen-online.com/

MAUI http://www.midamericauniversities.org/

REARI-RJ http://www.reari-rj.org/index.php/en/ in v excel priponki