Back to top

Praktično usposabljanje v okviru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Oddelek za geografijo ponuja možnost opravljanja obveznega praktičnega usposabljanja študentom 2. stopnje enopredmetnega študija geografije. Praktično usposabljanje vključuje urejanje in analiziranje statističnih podatkov v okviru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah. Zainteresirani študenti morajo biti vešči dela s programoma IBM SPSS in MS Excel. Delo bo potekalo v februarju in marcu 2020. Za prijave in dodatne informacije se obrnite na Boštjana Roglja (bostjan.rogelj@ff.uni-lj.si).