Back to top

SO: Pričetek predavanj (Irma Potočnik Slavič)

Pričetek predavanj pri predmetih: GE1 Geografija Slovenije (družbenogeografske značilnosti) in GE2 Endogeni razvoj podeželja

Spoštovani, lepo pozdravljeni.

 

S pedagoškimi obveznostmi pri predmetih Geografija Slovenije (družbenogeografske  značilnosti) in Endogeni razvoj podeželja bom pričela v drugem tednu letnega semestra:

- Endogeni razvoj podeželja: sreda, 26. 2. 2020 (8.00-11.15, predavalnica 233);

- Geografija Slovenije: četrtek, 27. 2. 2020 (8.00-10.25, predavalnica 233).

 

Z lepimi pozdravi,

Irma Potočnik Slavič