Back to top

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, asist. Nejc Bobovnik

2019/20 letni semester: ponedeljek, 12.30–13.30