Back to top

Arheologije sveta - začetek pedagoškega procesa

Red. prof. dr. I. Šprajc bo začel s pedagoškim procesom v četrtek, dne 27. 2. 2020. Razpored predavanj pri red. prof. dr. I. Šprajcu:

 

27. 2.  -  4 ure

28. 2. – 4 ure

2. 3. – 2 uri

5. 3. – 4 ure

6. 3. – 4 ure

9. 3. – 2 uri

12. 3.  – 4 ure

13. 3. – 4 ure

16. 3.  – 2 uri

 

Doc. dr. M. Črešnar bo s pedagoškim procesom začel v četrtek, dne 2. 4. 2020.