Back to top

SO: Obvestilo za čas od 9. 3. - 13. 4. 2020 oz. do preklica

​Obvestilo za čas od 9. 3. - 13. 4. 2020 oz. do preklica

  1. Vse oblike dela s študenti (predavanja, vaje, kabinetne vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje) do vključno ponedeljka, 13. 4. 2020, oz. do preklica nadomešča študij na daljavo.
  2. V času od 9. 3. do 13. 4. 2020 izvajalci pedagoških obveznosti (profesorji, asistenti) s študenti komunicirajo:
  • glede obveznosti pri predmetih: preko e-učilnic ali VIS;
  • glede govorilnih ur: preko e-pošte, telefona, Skype, e-učilnic;

    3. Tajništvo lahko kontaktirate preko e-pošte (jerica.mrakpestotnik@ff.uni-lj.si).

    4. Fakulteta bo v navedenem času zaprta za študente.

Oddelek za geografijo