Back to top

Prostorski podatki o o koronavirusu v Sloveniji

Spremljajte prostorske podatke o novem koronavirusu v Sloveniji s pomočjo pregledovalnika, ki smo ga pripravili na Oddelku za geografijo.

Povezava: https://arcg.is/yaPbC.

V pregledovalniku so prikazani podatki potrjenih primerov po regijah, občinah, v Evropi in svetu. Prav tako so dodatni grafični prikazi in ključni kazalniki.

pregledovalnik