Back to top

Pomoč Digitalne UL pri izvajanju študija na daljavo

V okviru projekta Digitalna UL so se odzvali na trenutno situacijo, ki od zaposlenih in študentov Univerze v Ljubljani zahteva študij na daljavo. Na spletni strani projekta so odprli rubriko Izvajanje študija na daljavo, kjer:

  • opisujejo primere orodij za spletne konference oz. komunikacijo ter navajajo povezave do teh orodij (npr. Big Blue Button, MS Teams, Zoom, 4PDIH, MiTeam),
  • ponujajo spletni seminar o izvajanju predavanj na daljavo,
  • ponujajo dve spletni delavnici o uporabi spletne učilnice v Moodlu (Osnove uporabe spletne učilnice v Moodlu in Napredna uporaba spletne učilnice v Moodlu), ki bosta učiteljem in sodelavcem UL časovno neomejeno na voljo,
  • ponujajo nabor spletnih delavnic, ki bodo učiteljem in sodelavcem UL na voljo po predhodno najavljeni časovnici v projektu, pri čemer so izvedbo vseh delavnic, načrtovanih v marcu in aprilu, podaljšali do 1. maja 2020.

 

V okviru projekta Digitalna UL vsem učiteljem in sodelavcem nudijo svetovanje in podporo pri didaktični in tehnični uporabi IKT (ob povpraševanju na e-poštni naslov: forum.ikt-projekti@uni-lj.si) . Svetovanje ob uporabi videokonference je možno vsak dan med 14.00 in 16.00.

Svetovanje in podpora pri študiju na daljavo sta zagotovljeni tudi študentom UL (ob povpraševanju na e-poštni naslov: DigitalnaUL.Studenti@pef.uni-lj.si , vsak dan med 9.00 in 18.00).

Prizadevajo si, da bi spletna stran Digitalne UL postala tudi mesto, kjer bi se združevali primeri dobrih praks. Kolegice in kolegi Ekonomske fakultete so že poslali opis MS Teamsa in Zooma, vljudno pa vabijo tudi vse ostale, da jim na naslov: forum.ikt-projekti@uni-lj.si pošljejo svoje primere, ki bi jih želeli deliti z zaposlenimi in študenti UL.