Back to top

Vzpostavitev oddelčne e-učilnice

Spoštovane študentke in študenti!

 

V prihodnosti bo spletna stran FF dobila novo podobo in s tem tudi spletna stran Oddelka za geografijo, ki se trenutno nahaja na http://geo.ff.uni-lj.si/. Predvidoma bo nova spletna stran nekoliko drugače zasnovana.

 

Zaradi tega in zaradi potreb študentov v času COVID-19 smo pripravili »kanal za obveščanje«, ki se imenuje Oddelek za Geografijo FF UL (stran za obveščanje), s kratkim imenom GEO FFUL-obv. Kot e-učilnica se nahaja na naslednjem naslovu: https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=7197. Do nje lahko dostopate kot gosti (brez ključa).

 

Ta e-učilnica je poskus, kako začasno premostiti omejitve obstoječe spletne strani in pomagati študentom v času COVID-19. Zlasti se je pokazalo, da študentje potrebujete ažurne informacije, povezane z delovanjem knjižnice, dostopom do knjig, spletnih baz in drugih storitev knjižnice Oddelka za geografijo FF.

 

 

 

Vaš Oddelek za geografijo