Back to top

Knjižnica

Od 8. maja 2020 dalje si lahko člani OHK FF pod posebnimi pogoji izposodite najnujnejšo študijsko literaturo. Postopek naročanja gradiva najdete v Navodilih o izposojni dejavnosti za uporabnike OHK v času covida-19.

Do preklica knjižnice OHK FF za obiskovalce še vedno ostajajo ZAPRTE. Gradiva trenutno še ni možno vračati. Zamudnin do nadaljnjega ne zaračunavamo.