Back to top

opravljanje izpitov na daljavo

Tiste študentke in študenti, ki nimate računalnika, interneta ali pametnega telefona in tudi nimate nikakršnega dostopa do teh naprav ter zato ne bi mogli sodelovati pri izvedbi izpitov na daljavo, prosimo, da to javite najpozneje do 13. 5. 2020 do 13h predstojniku oddelka na e-naslov Tone.Smolej@ff.uni-lj.si. Te situacije bomo reševali individualno, na fakulteti pa bomo poskušali zagotoviti nekaj mest z računalnikom, kjer bo – ob prisotnosti nadzorne osebe – možno izvajati izpite na daljavo.

 

Enako velja tudi za študentke in študente s statusom, ki se o prilagoditvah dogovorite vsaj teden dni pred izpitom z izvajalcem oz. izvajalko predmeta. Če izpita ne boste mogli izvesti zaradi nemožnosti prilagoditve, to javite oddelčni koordinatorki za študente s statusom prof. Vanesi Matajc (Vanesa.Matajc@ff.uni-lj.si).

 

O načinu opravljanja posameznega izpita vas bodo obveščali izvajalci. Če pred izpitom ne prejmete te informacije, se prek e-pošte obrnite neposredno na izvajalca.