Back to top

SPREMEMBA: pisni izpit Pregled svetovne književnosti

V tabeli so navedeni podatki za izvedbo pisnega izpita Pregled svetovne književnosti pri prof. Matajc za oba junijska izpitna roka. Prosimo, bodite pozorni na spremembo ure izpitnega roka in predavalnic (izpit bo glede na število prijavljenih potekal v več predavalnicah). 

 

predmet izvajalec COVID izpitni rok (datum) COVID izpitni rok (ura) COVID izpitni rok (predavalnica) VHOD
PK1 Pregled svetovne književnosti Vanesa Matajc 10. 6. 2020 17:00-18:00 18, 15, 2, 13, 4 VHOD GLAVNI
SL1 Svetovna književnost Vanesa Matajc
PK1 Pregled svetovne književnosti Vanesa Matajc 24. 6. 2020 8:00-9:00 15, 34, 18, 31, 32 VHOD GLAVNI
SL1 Svetovna književnost Vanesa Matajc