Back to top

Pedagoška praksa - izpit pri prof. Krakar Vogel

Študente, ki želite še opravljati delni izpit iz didaktike književnosti iz zimskega semestra, obveščam, da bo pisni izpit 16. 6. ob 10h po e- pošti. Takrat boste v priponki dobili vsak svojo individualno pisno nalogo, ki jo boste rešili in vrnili v priponki do 11.30. Literatura: (zaenkrat še) Poglavja iz didaktike književnosti, 2004. Lep pozdrav. B. Krakar Vogel