Back to top

1. letnik, Klimatogeografija

Spoštovani, Med študijskimi gradivi za ta predmet je na razpolago še zadnji delovni list, ki se nanaša na globalno segrevanje ozračja in projekcije podnebja za 21. stoletje. Izpit bo potekal pisno, v prostorih FF, vendar zaradi zdravstvene krize v nekoliko drugačnih razmerah, kot je bilo prvotno predvideno (glej VIS). Vprašanj bo 5-7, pokrila bodo celotno snov, nekaj bo odprtega tipa, nekaj bolj zaprtega. Pogoj za pristop k izpitu je opravljen kolokvij, njegova ocena je sestavni del ocene izpita. Podrobnejše informacije o poteku izpita bom objavil dan pred izpitom, ko bo dokončno znano število prijavljenih študentov.   Lep pozdrav, D.Ogrin

Spoštovani,

Med študijskimi gradivi za ta predmet je na razpolago še zadnji delovni list, ki se nanaša na globalno segrevanje ozračja in projekcije podnebja za 21. stoletje.

Izpit bo potekal pisno, v prostorih FF, vendar zaradi zdravstvene krize v nekoliko drugačnih razmerah, kot je bilo prvotno predvideno (glej VIS). Vprašanj bo 5-7, pokrila bodo celotno snov, nekaj bo odprtega tipa, nekaj bolj zaprtega. Pogoj za pristop k izpitu je opravljen kolokvij, njegova ocena je sestavni del ocene izpita. Podrobnejše informacije o poteku izpita bom objavil dan pred izpitom, ko bo dokončno znano število prijavljenih študentov.

 

Lep pozdrav,

D.Ogrin