Back to top

Izvedba izpitov - NOVO

Vsi izpiti, razen nekaterih izjem (ti bodo potekali v prostorih FF na Aškerčevi 2), bodo izvedeni v spletnem okolju. Prijavljanje in odjavljanje na izpitne roke poteka v skladu s Pravilnikom o izpitnem redu. Če imate vprašanja glede same izvedbe izpita, se obrnite na izvajalca pedagoškega procesa, pri katerem poteka izpit.

 

 1. Izpiti, ki se bodo izvedli v prostorih Filozofske fakultete (na Aškerčevi 2, ne na Zavetiški 5), so naslednji:
 • AR1 Latinščina 1
 • AR2 Latinščina 2
 • AR1 Arheometrija – 2. del izpita (delni izpit pri red. prof. dr. Ž. Šmitu)
 • AR1 in AR2 Arheologija paleolitika in mezolitika 1 in 2
 • AR1 in AR2 Arheologija kovinskih obdobij 1 in 2
 • AR1 Arheološka metodologija 1, 2 in 3

Pri vseh zgoraj navedenih izpitnih rokih je v VISu, v zavihku »opomba« navedena nova lokacija in ura izpita ter vhod, skozi katerega morate dostopati do predavalnice.

 

Primer zapisa opombe, ki navaja novo lokacijo, uro in vhod:

 

Bodite pozorni na opombe, ki jih vidite pri posameznih izpitnih rokih. V prostorih FF morate imeti masko, med samim pisanjem izpita pa vam je ni potrebno nositi (glej priponko).

 

 1. V VISu poleg izpitnega roka ostajajo navedene predavalnice. Ta podatek je trenutno brezpredmeten, saj za vse predmete, razen, če bo naknadno sporočeno drugače, velja, da se izpiti izvedejo na daljavo. Glede izvedbe izpitov pri predmetih, ki jih izvajajo druge fakultete (NTF, BF) sledite navodilom, ki jih boste prejeli iz njihove strani.
 2. Zaradi izvedbe izpitov na daljavo se je spremenil tudi način izvedbe nekaterih izpitov. Informacije o tem najdete na oddelčni spletni strani.
 3. Glede izvedbe terenskega dela in praktičnega usposabljanja še potekajo dogovori. Ko bodo znane smernice, boste o tem obveščeni.
 4. Spremljajte obvestila na fakultetni in na oddelčni spletni strani.