Back to top

Terensko delo

Spoštovane študentke, spoštovani študenti

trenutno se glede izvedbe terenskega dela pri predmetih Arheološka metodologija in Terensko delo ne ve še nič bolj določenega, vendar se lahko to v spremeni  v kratkem. Prosimo, da ste pripravljeni, da se bodo prakse ali izvedle, kot je bilo to načrtovano pred epidemijo, ali se bo njihova izvedba zamaknila v pozno poletje ali jesen, v kolikor bodo to dopuščale zdravstvene razmere.

 

Študentke in študenti, ki ste terensko delo že opravili, vzemite obvestilo kot brezpredmetno.