Back to top

Osebni prevzem knjižničnega gradiva na Zavetiški

Izposoja knjižničnega gradiva v knjižnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo ter knjižnici Oddelka za arheologijo

 

Od 2. junija bo možen osebni prevzem in vračanje knjižničnega gradiva tudi na dislocirani enoti, na Zavetiški 5.

Izposoja bo potekala s predhodnim naročilom gradiva preko e-pošte, ki ga bodo uporabniki lahko prevzeli na Zavetiški 5, v pritličju, poleg kavnih avtomatov.

Prevzem in vračanje gradiva bosta možna v času dežurstva knjižnic in sicer:

 

vsak dan, od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro, ob predhodno dogovorjeni uri

 

Vračanje gradiva bo možno ob predhodni najavi preko e-pošte in sicer v označene knjižne nabiralnike knjižnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki se nahajajo prav tako v pritličju (predali bodo vidno označeni z dnevi v tednu). Vrnjeno gradivo bo v karanteni tri dni, po preteku karantene bo razdolženo.

 

Pri prevzemanju in vračanju gradiva je potrebno dosledno upoštevati predpisano varnostno razdaljo, opremljenost z masko ter razkuževanje rok (ob vhodu v stavbo je na voljo razkužilo). Prosto gibanje po ostalih prostorih ni dovoljeno.

 

Še vedno je možno naročanje gradiva po pošti (plača se pavšal poštnine, od 3-5 EUR). Pri pošiljanju gradiva po pošti ostaja omejitev naročila gradiva na 3 enote, za osebni prevzemi omejitve ni.