Back to top

Razpis za delovno mesto mladega raziskovalca na ZRC SAZU Geografskem inštitutu Antona Melika

Na spletnih straneh ZRC SAZU je objavljen razpis za delovno mesto mladega raziskovalca na Geografskem inštitutu Antona Melika.

Na spletnih straneh ZRC SAZU je objavljen razpis za delovno mesto mladega raziskovalca na Geografskem inštitutu Antona Melika.

Vse potrebne informacije glede razpisa in potrebne obrazce najdete na spletni strani:

https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-razisko

valce-mz-v-letu-2020-rok-za-prijavo-29-6-2019-do

Razpis je odprt do 29. 6. 2020.