Back to top

Posvet ob jubileju ddr. Barice Marentič Požarnik

Posvet se bo zgodil 30.9.2020.

Znanstveni  posvet ob jubileju  ddr. Barice Marentič Požarnik z naslovom »Vloga humanističnega pristopa v izobraževanju in raziskovanju: za boljšo kakovost učenja in poučevanja« je premaknjen iz 17.6.2020 na sredo 30.9.2020.