Back to top

Odziv na (strokovne) rešitve ob ponovnem vključevanju otrok v vrtce

Odprtih je več vprašanj, nekatera najbolj pereča so predstavljena v priloženem dokumentu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 8. 5. 2020 javnim in zasebnim vrtcem posredovalo gradiva s priporočili za ravnanje ob postopnem ponovnem odpiranju vrtcev. Pregled gradiv pokaže, da so ta neusklajena in ne v celoti domišljena, predvsem pa ne vsebujejo strokovnih utemeljitev posameznih rešitev in priporočenih ukrepov. Odprtih je več vprašanj, nekatera najbolj pereča so predstavljena v priloženem dokumentu.