Back to top

Klimatogeografija kolokvij - petek 19.6. razpored

Klimatogeografija kolokvij - petek 19.6. razpored

Razpored na kolokviju je na VISu.

 

M. Ogrin