Back to top

Delo v GIKL-u

Obveščamo vas, da je delo v GIKL-u spet možno pod določenimi pogoji. V torek, 23. 6. 2020, in petek, 26. 6. 2020, bo GIKL zaprt.

Protokol za delo študentov v računalniški učilnici GIKL

/pripravil Oddelek za geografijo v sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu/

V obdobju po ukinitvi razglašene pandemije COVID-19 je še vedno najpomembnejše samozaščitno delovanje, upoštevanje navodil NIJZ in predlaganih varnostnih ukrepov.

Za delo v računalniški učilnici GIKL je potrebno upoštevati sledeči protokol:

  • študenti se ob prihodu in odhodu javijo v kabinetu 228a Sašu Stefanovskemu (v primeru njegove odsotnosti pa v tajništvu Oddelka), kjer se bo vodila evidenca uporabnikov (datum, ime in priimek študenta, čas dela od-do),
  • študenti lahko sedijo na označenih mestih (rumeni krogi) na zadostni medsebojni razdalji (1,5 do 2 m),
  • obvezno je umivanje oz. razkuževanje rok pred in po uporabi računalnika,
  • priporočljiva je uporaba mask, ko se medsebojna razdalja zmanjša pod 1,5 m in v vseh skupnih prostorih (hodniki, sanitarije),
  • študenti lahko GIKL uporabljajo od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00,
  • če povpraševanje preseže razpoložljiva mesta v GIKL-u (naenkrat lahko dela 6 oseb), oddelek uvede vnaprejšnje prijavljanje v določene termine.

Oddelek za geografijo poskrbi, da bo/bodo:

  • po končanem delu vsakega posameznega študenta ustrezno razkužena uporabljena oprema in mesta dotikanja (kljuke, ročaji stola…);
  • zagotovljeno prezračevanje prostora (odprto okno, vrata na hodnik);
  • uporabljeni pripomočki za razkuževanje odloženi v ločen koš z odpadki;
  • študenti seznanjeni s protokolom za delo v računalniški učilnici GIKL.