Back to top

VABILO ŠTUDENTOM NA IZOBRAŽEVANJE – DRAMATHON

Vabilo študentom na izobraževanje - dramathon

Pozdravljeni,

v Društvu ustvarjalcev Taka Tuka se ukvarjajo s kreativnimi pristopi v vzgoji in izobraževanju, razvijanjem didaktičnih pripomočkov in izdajanjem izobraževalnih publikacij. Z organiziranjem mednarodnih konferenc, delovnih skupin učiteljev, seminarjev in tečajev usposabljanja spodbujajo razvoj gledališke pedagogike v slovenskem prostoru.

Trenutno vodijo triletni mednarodni EU projekt JOIN IN & make a change (Erasmus+ v okviru Ključnega ukrepa 3 - podpora za reformo politik; Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja), v okviru katerega raziskujejo, razvijajo, implementirajo in širijo uporabo gledaliških in drugih kreativnih pristopov za učenje. Ti spodbujajo spoštovanje raznolikosti, vključujoče učenje, skupinsko delo ter vzpostavljajo pozitivno klimo v razredu.

Ena izmed aktivnosti v sklopu projekta je DRAMATHON – pet dnevni izobraževalni program za pedagoške delavce in študente, ki jih zanimajo kreativni pristopi za učenje. Izobraževanje bo potekalo v manjših skupinah, ki bodo sočasno delovale v Ljubljani, Pragi, Solunu in Gdansku. V skupinah bomo reševali različne izzive in izmenjvali izkušnje. Potek programa bo koordiniran s strani INNOCAMP-a iz Poljske, ki deluje na področju inovativne pedagogike.

Za več informacij pišite na valentina@takatuka.net

Lep pozdrav, Veronika Gaber Korbar in dr. Katja Jeznik