Back to top

Mednarodni projekt SYStem (Share Your Soils) na Oddelku za geografijo, FF UL

SYStem (Shre Your Soils)

Visokošolsko izobraževanje se trenutno sooča z velikim izzivom, ki je povezano z generacijo Z, t.i. »digitalnimi domačini«. Ti od svojih izobraževalnih inštitucij pričakujejo, da bodo na široko in vsepovsod uporabljale mobilno in z njo povezano tehnologijo. Odgovor na te zahteve s področja izobraževanja o prsteh/tleh in okolju je projekt SYStem - Share Your Soils (Deli svoje prsti). Izvaja ga ekipa strokovnjakov 10 univerz iz 8 Evropskih držav (Češka, Estonija, Madžarska, Italija, Latvija, Poljska, Slovenija in Španija), ki raziskujejo in poučujejo o prsteh. Oddelek za geografijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je partnerska ustanova iz Slovenije.

Cilj sistema SYStem je ustvariti vsebine na eni strani povezane z mobilno tehnologijo, družabnimi omrežji in izobraževanjem, na drugi strani pa z prepoznavanjem, opisovanjem, določanjem in razvrščanjem prsti na podlagi mednarodne klasifikacije WRB. Glavno orodje, ustvarjeno v okviru projekta, bo mobilna aplikacija za pošiljanje in deljenje fotografij profila prsti z opisom in geolokacijo ter predlogom za razvrstitev znotraj WRB. Uporabniki bodo imeli možnost interakcije in izmenjave svojega znanja, pri čemer bodo lahko pomagali manj izkušenim sodelavcem s komentarji in predlogi o nastanku in klasifikaciji prsti. Poleg tega bo pripravljen Omnibus prsti, namenjen poučevanju najnovejše izdaje klasifikacijskega sistema WRB (različica 2015) na univerzitetni ravni. Rezultati projekta bodo zagotovili inovativno učno orodje, ki bo pomagalo ne le visokošolskim in učiteljem na nižjih ravneh, marveč tudi okoljskim raziskovalcem in praktikom.

 

Higher education is currently facing a huge challenge related to the 'Z' generation, the 'digital natives', who expect universities to make extensive use of mobile technologies and gamification. The answer to such needs in the field of soil and environment sciences education is the project Share Your Soils (SYStem). It will be implemented by a consortium of specialists from 10 universities from 8 countries (Czech Republic, Estonia, Hungary, Italy, Latvia, Poland, Slovenia, and Spain) with research and teaching experience in soil science issues in various regions of Europe. Geography department of the University of Ljubljana’s Faculty of Arts is the partner institution from Slovenia.

The goal of SYStem is to create edutainment social media dedicated to the description and classification of soils according to international WRB classification. The main tool created under the project will be a mobile application for sending soil profile photos with a description and geolocation, and a classification proposal. Users will have the opportunity to interact and share their knowledge, helping less experienced colleagues through comments and suggestions on soil genesis and classification. In addition, a soil Omnibus will be prepared dedicated to teaching the latest edition of the WRB system (2015) at the university level. Project results will provide an innovative teaching tool supporting not only college teachers but also high schools as well as environmental researchers and practitioners.