Back to top

Predlog tem za diplomsko in magistrsko delo pri doc. dr. Bojanu Balkovcu

Diplomske in magistrske naloge pri doc. dr. Bojanu Balkovcu so lahko najrazličnejše teme iz lokalne zgodovine (zgodovine občin...). To so lahko raziskovanja zgodovine kraja v vseobsegajočem smislu, lahko so zgodovine posameznih institucij (tovarne, obrtne delavnice, šole, društva ...) ali oseb. Dobrodošla je samoinicijativa kandidatov tj., da imajo ideje o temi že sami.

Za lažje razmišljanje o možnih temah in seveda prve vtise o gradivu in literaturi, si pomagajte z iskalniki po gradivih arhivov

http://arsq.gov.si/Query/suchinfo.aspx za Arhiv Slovenije

http://www.siranet.si/suchinfo.aspx za pokrajinske Arhive

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=1049556524584651 za iskanje po COBISS-u

Za digitaliziranimi časopisi pa pobrskajte na dlib

http://www.dlib.si/v2/Default.aspx