Back to top

Obvestilo za urnik na drugi stopnji

Zgodovinske predmete najdete pod predpono ZG2, skupne pedagoške predmete pa pod predpono SDPM. Urnik predmetov lahko poiščete tudi po profesorjih. Pri posameznih študijskih programih so v urniku prikazani le obvezni zgodovinski predmeti. 

Pod ZG2 je za 5 ali 8 KT isti urnik, za 3 KT pa vam bo nosilec predmeta sporočil, kateri dve uri sta obvezni.

Od študijskega leta 2016/17 naprej se zamenja semester izvajanja za dva predmeta:
- Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku (iz zimskega v letni semester)
- Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku (iz letnega v zimski semester).